05 November 2019

LARAB OKTUBRE 19, 2019 BALITA | Militarisasyon ngan pangabuso ha Las Navas, natikagrabe

KADUNGAN HAN NATIKAGRABE nga operasyon militar, ginpakusog liwat an presensya ngan pangabuso han mga elemento han 20th IB ha mga sibilyan nga komunidad ha Las Navas, Northern Samar tikang han una nga semana han Oktubre.

Kahuman sikmiton han tulo kakolum han 20th IB an usa nga organisador ngan duha nga parag-uma nga gin-ngaranan nga "Las Navas 3," nansikmit ngan nangastigo an mga sundalo han mga taga-Brgy. Epaw samtang ira naman ginpalayas ha grabe nga kahadlok an mga residente han Brgy. Sag-od han nasering nga bungto.

Aga han Oktubre 9 ginbungkol ha ulo gamit an butt han pusil hi Bernardo Tuca, Sr., usa nga parag-uma tikang ha Brgy. Epaw, tungod kay diri hini matudlok an lokasyon han mga ginlalanat han militar nga yunit han BHB nga ira nakaengkwentro han nakalabay nga adlaw.

Upod an igkasi hini nga parag-uma nga hi Allan Orsolino han igkahitapo nira an mga sundalo samtang ginbibiling nira an ira baboy nga nakabuhi ha giutan han Brgy. San Isidro ngan ira baryo.

Gin-interogar, ginpaharubas, ginkuhaan han litrato ngan ginhigtan hiraTuca ngan Orsolino. Samtang dara an habersak han mga sundalo magkulop hira nga ginpaupod agud bilngon an mga Pula nga mangaraway. Samtang, ginpipinanmiling na liwat hira han ira taghimaryo nga nababaraka nga bangin katin na hira han militar.

Pagkaabot ha baryo han mga sundalo ngan parag-uma, maisugon nga gininsister han kapitan han ira barangay upod an ira mga kauropdan ngan taghimaryo nga buhion hira Tuca ngan Orsolino. Ha kahadlok nga mabuksas an ira kamadarahug, ginbuhian nira an ira mga dakop.

Sigon mismo han mga nakakita, ha grabe nga pangastigo kan Tuca haros diri na ini makagyakan o makakilala han iya ginkakahimutangan. An iya mga taghimaryo na la an nagdara ha iya ha ospital agud makagpatambal.

Samtang, haros waray bilin nga residente ha Brgy. Sag-od kahuman mag-ebakwet an porlomenos 200 katawo pira kaadlaw kahuman an engkwentro han BHB kontra ha 20th IB ngan 81st DRC hadton Oktubre 12.

Ginbayaan han mga parag-uma an ira gin-aani ha hadlok nga mayda mahikatapo nga sundalo ngadto ha uma. Gintarhug han militar an mga residente nga kun diri hira magikan, hihimuon nira nga "Marawi" an barangay. Sugad hini an ira panarhug nga bobombahon, iistrapingon ngan pupulbuson nira an komunidad.

No comments:

Post a Comment