05 November 2019

LARAB OKTUBRE 19, 2019 BALITA | Ahente-militar han 803rd Ibde, ginsirutan han BHB

USA NGA AHENTE-militar han 803rd Infantry Brigade-Philippine Army an ginsirutan han Bagong Hukbong Bayan Northern Samar (Rodante Urtal Command o RUC) subay ha desisyon han Husgado han Katawhan.

Ginpalusaran han sentensya nga sirot-kamatayon hi "Boy Singkit", lider han death squad han 803rd IBde ha 1st District han Northern Samar, hadton Septyembre 27 ha bungto han Catarman dapit alas-6 han aga.

Lanong nga parupanmatay hi "Boy Singkit" nga napamatud-an nga responsable ha pagpatay ha damo nga upisyal han barangay nga nasuporta ha lokal nga pakigbisog han mga parag-uma ha iya lupgop.

Iginkalipay han masa an balita han makatadungan nga desisyon han Demokratiko nga Gubyerno han Katawhan kontra ha kontra-rebolusyunaryo nga elemento.

Usa naman nga sundalo an samaran ha madinuagon nga kontra-opensiba han RUC kontra ha mga elemento han 20th Infantry Battalion hini nga Oktubre 8 ha Brgy. Epaw, Las Navas.

Sigon ha mga inisyal nga sumat, nakaalerto na an yunit han RUC adto nga adlaw hin maglarang an mga sundalo nga pabuthan hira. Ha balyuay han butho naigo han mga Pula nga mangaraway an usa nga sundalo ha iya gutok. Talwas liwat hira nga naka-
atras hin waray nahiagum nga kaswalti.

Nagsumat liwat an masa nga han umatras an mga sundalo ha nasering nga baryo, ginpirit nira an mga residente nga buligon an ira samaran. Kabaliskaran ini ha una nga sumat han 20th IB nga waray hira kaswalti ha nasering nga agway.

Samtang, waray hunong an pagbinuwa han 8th Infantry Division nga tulo kuno nga Pula nga mangaraway an napatay ha engkwentro han RUC ngan ginkumbinar nga pwersa han 20th IB ngan 81st Division Reconnaissance Company hadton Oktubre 12 ha Brgy. Sag-od, Las Navas.

Ha nasering nga agway, maungod nga naghalad han kinabuhi an anak han katawhan nga hi Roger "Ka Uno" Pajenado Cocoya, samtang samaran la an an duha nga gin-aalegar han militar nga napatay nga Pula nga mangaraway. Talwas na yana ha peligro an mga samaran upod han ira yunit.

No comments:

Post a Comment