23 October 2019

LARAB OKTUBRE 5, 2019 BALITA | Mga trabahador han Gaisano, gin-gigipit han maneydsment

BALITA | Mga trabahador han Gaisano, gin-gigipit han maneydsment

GINSUSPENDIR HAN GAISANO Capital ha Tacloban City an usa nga trabahador kahuman hini ibuksas an pagdiri ha ira nga mag-unyon, kulang nga suhol, ngan iba pa nga pan-gigipit.

Ha pahayag han Kilusang Mayo Uno-Eastern Visayas (KMU-EV) hadton Septyembre 27, nagsering an grupo nga gintalapas han Gaisano Capital an Labor Code (balaudnon kabahin han pagtrabaho) hin ginsuspendir hini an usa nga trabahador tungod han pagbuksas niya han ira mga nahiaaguman ha nasering nga mall. Diri liwat poyde did-an an pag rekluta han nasering nga empleyado han iya mga katrabaho nga umapi ha KMU.

Gin rereklamo liwat han mga trabahador an diri pagpatuman han minimum nga suhol ngan an diri paghatag han iba nga benepisyo. An inadlaw nga minimum wage ha Eastern Visayas maabot ha P325 para ha mga traba hador gawas han sektor han agrikultura, o P295 para ha mga natrabaho ha kompaniya ha sektor han serbisyo nga kulang ha 10 nga trabahador.

Bisan usa kabeses, waray pa liwat tumambong an Gaisano Capital ha pagpatawag han departamento ha pagtrabaho agud solbaron an problema. An Gaisano Capital usa la ha damo nga kompaniya ha Tacloban nga natalapas ha katungod han mga trabahador.

No comments:

Post a Comment