23 October 2019

LARAB OKTUBRE 5, 2019 BALITA | Ika-70 nga anibersaryo han pagdaug han rebolusyon Tsino, ginsalin-urog han PKP

BALITA | Ika-70 nga anibersaryo han pagdaug han rebolusyon Tsino, ginsalin-urog han PKP

GINSALIN-UROG HAN PARTIDO Komunista ng Pilipinas (PKP) an ika-70 nga anibersaryo han pagdaug han rebolusyon Tsino hadton Oktubre 1. Tuig 1949 hini nga petsa, pormal nga gin-anunsyo ni Mao Zedong, Tagapangulo han Partido Komunista han China, an pagkatukod han Republika han Katawhan han China.

Gin dayaw han PKP an mga kadaugan han nasyunal-demokratiko nga rebolusyon ngan sosyalista nga rebolusyon tikang 1949 tubtub 1976. Nakuha an PKP ngaduha han positibo ngan negatibo nga leksyon tikang ha mga eksperyensya han katawhan Tsino. Kadungan hini, ginkundenar liwat han PKP "an burgesipikasyon han PKC tikang 1976 ilarum han rebisyunista nga pagtraydor ha proletaryado nga nagresulta ha pagbalik han kapitalismo ha China nga naghagudalan ha paghimugso han China komo imperyalista nga poder, nga nagdurot han grabe nga kakurian ngan pananalumpigos ha mga trabahador ngan parag-uma han China ngan ha iba pa nga parte han kalibutan."

Sigon ha PKP, an China ilarum na han mga monopolyo kapitalista nga karuyag paraon an mga hinumduman han sosyalista nga rebolusyon. Nanawagan an Partido nga adman an mga kadaugan han katawhan Tsino ha ira mga rebolusyon nga nasyunal-demokratiko ngan sosyalista, ngan ig-aplikar ini ha mga pakigbisog ha panahon yana han utro nga pagkusog han sosyalista nga rebolusyon.

No comments:

Post a Comment