04 October 2018

Larab Hulyo-Agosto 2018

Poyde na ig-download an pinaka bag-o nga isyu han Larab (Hulyo-Agosto 2018).

Hini nga isyu:
  • Editoryal:  Ipasulong an rebolusyonaryo nga armado nga pakig-away kontra ha buwa nga kamurayawan ni Duterte
  • Reyd han BHB-Northern Samar ha Lapinig
  • Intermedya nga treyning han mga medik han BHB
  • Krisis ha produksyon han pagkaon
  • Mga panalapas han militar ha San Jorge
  • Mga kontraktwal nga trabahador ha UP Tacloban
  • Duterte, ginagamit an mga lingganay han Balangiga agud mamalit han armas
  • Gios-protesta kontra ha SONA
  • Pag-ato han mga drayber para ha panginabuhi
  • Kalibsugan han katawhan: Mga gamit han santol para ha panlawas
Kuhaon an iyo kopya dinhi:  LARAB Hulyo-Agosto 2018

No comments:

Post a Comment