14 September 2018

Ang Bayan August 21 Waray edition

On the latest Waray edition of Ang Bayan (August 21, 2018):

Editoryal: Hul-os nga karayhak nga igselebrar an ika-50 tuig han PKP
  • Reyd han BHB ha Northern Samar, daug
  • An pagpanday han Partido ha Karlo
  • Mga maritr han PKP-Panay, ginpasidunggan
  • Mga parag-uma, ginpatay ha mga kombat nga operasyon han AFP
  • Mga detatsment han AFP, gintutukod ha NEMR
  • Syahan nga katitirok han mga katutubo ha Ilocos, ginhimo
  • Protesta kontra ha crackdown
DOWNLOAD IT HERE: Ang Bayan August 21, 2018 (Waray)

No comments:

Post a Comment