26 November 2012

Military backing for Dazas smacks of impunity enjoyed by the Ampatuans

Press Release
Nov. 26, 2012The National Democratic Front-Eastern Visayas today warned that the 8th Infantry Division's expression of support for the Daza political dynasty in Northern Samar is similar to the impunity enjoyed by the Ampatuans. “The media and the people should beware of the 8th ID's expression of support for the Dazas, because political dynasties and impunity go together, as shown by the third commemoration last Nov. 23 of the Maguindanao massacre linked to the Ampatuans,” said NDF-EV spokesperson Fr. Santiago Salas. “The continuing human rights violations under the military's Oplan Bayanihan and the Dazas' capacity for political violence have combined to create a climate of impunity in Northern Samar.”

Fr. Salas added that the Dazas much like the Ampatuans show how political dynasties and the evils they do remain firmly entrenched in the ruling system. “For one, the Dazas comprise another political dynasty who like the Ampatuans are suspected of massive corruption but enjoy the patronage of the national government. Moreover, the Dazas just like the Ampatuans are cozy with the military and are using so-called “force multipliers” such as the Barangay Peacekeeping Action Teams (BPATs) meant for “counterinsurgency” as their own private army.”

He added that the Aquino regime is entirely at fault for failing to ban political dynasties as well as end the impunity enjoyed by the military and other state security forces. “The Dazas will surely fight to retain political power in the 2013 election through guns, goons and gold. They have the backing not only of the Aquino regime's Liberal Party where Rep. Raul Daza is a key figure affiliated with Executive Sec. Mar Roxas. Worse, their capacity for electoral cheating and violence is strengthened by the military whose Oplan Bayanihan the Dazas are strongly supporting through the BPATs, the surrender campaign against the New People's Army, and the PAMANA program for covering up human rights violations and militarization in civilian communities.”

The NDF-EV spokesperson also called on the media and the people to be vigilant against the 8th ID's seeking to intensify militarization in Northern Samar on the pretext of providing “security” for the Dazas. “Let us learn from the bitter lessons of the 2009 Maguindanao massacre, especially that political dynasties and their backing by the military will surely lead to impunity. Let us be enlightened by the revolutionary declaration that the Dazas are “enemies of the people” and examine the grim realities of massive corruption, gangsterism and human rights violations in Northern Samar. Let us strive for genuine change against the ruling system and hold the Dazas, the military and their overlord the US-Aquino regime accountable.”#

--


Paghatag hin suporta militar ha mga Daza kapareho 
han kawaray-baratunon nga natagamtaman 
han mga Ampatuan

Nagpahimatngon yana an National Democratic Front-Eastern Visayas nga an pagpahayag han 8th Infantry Division hin suporta ha pulitikal nga dinastiya han mga Daza ha Northern Samar kapareho han kawaray-baratunon nga natagamtaman han mga Ampatauan. “Kinahanglan magin mabinantayon an midya ngan an katawhan ha pagpahayag han 8th ID hin suporta ha mga Daza tungod kay magkabakyang an mga pulitikal nga dinastiya ngan kawaray-baratunon (impunity), sugad han ginpakita ha ikatulo nga paghinumdom hadin Nov. 23 han masaker ha Maguindanao nga ginsusumpay ha mga Ampatuan,” sering han tagapagyakan han NDF-EV nga hi Fr. Santiago Salas. “Nagtatampo an nagpapadayon nga panalapas han tawhanon nga katungod ilarum han kanan militar Oplan Bayanihan ngan kapasidad para ha pulitikal nga kasamukan han mga Daza agud makaghimo hin klima han kawaray-baratunon ha Northern Samar.”

Gindugang ni Fr. Salas nga pareho han mga Ampatuan, ginpapakita han mga Daza kun tipaunan-o nagpapabilin nga mabakod an pulitikal nga dinastiya ngan an magraut nira nga binuhatan ilarum ha naghahadi nga sistema. “Una, an mga Daza usa nga pulitikal nga dinastiya nga sugad han mga Ampatuan gintatahapan hin grabe nga korapsyon, kundi nakakatagamtam hin pagpadrino tikang ha nasyunal nga gobyerno. Dugang pa, an mga Daza sugad han mga Ampatuan in suok ha militar ngan gin-gagamit komo kalugaringon nga private army an mga gintatawag nga “pampadamo hin pwersa” sugad han Barangay Peacekeeping Action Teams (BPATs) nga “kontrainsurhensiya” an panuyuanan.”

Gindugang pa niya nga an rehimen Aquino an may kasaypanan tungod han kapakyasan hini nga igdire an mga pulitikal nga dinastiya sugad man an pagtangpos han kawaray-baratunon nga natatagamtaman han militar ngan iba pa nga pwersa panseguridad han estado. “Sigurado nga tatalinguhaon han mga Daza nga magpabilin ha pulitikal nga poder ha 2013 nga piniliay pinaagi han pusil, goons ngan kwarta. Aada ha ira an suporta diri la han Liberal Party han rehimen Aquino kun diin yawe nga personahe hi Rep. Raul Daza nga kaapi han kampo ni Executive Sec. Mar Roxas. An maraut pa, ginpadig-on han militar an ira kapasidad ha panlimbong ha eleksyon ngan kasamukan tungod kay makusog an suporta han mga Daza ha ira Oplan Bayanihan pinaagi han BPATs, kampanya hin pagsurender kontra ha New People's Army, ngan an programa nga PAMANA komo pantahub ha mga panalapas han tawhanon nga katungod ngan militarisasyon han sibilyan nga mga komunidad.”

Nanawagan gihap an tagapagyakan han NDF-EV ha midya ngan katawhan nga magin mabinantayon ha panuyo han 8th ID nga pakusgon an militarisasyon ha Northern Samar ha tahub nga paghatag hin “seguridad” ha mga Daza. “Kinahanglan naton tiiran an mapait nga liksyon han masaker ha Maguindanao hadton 2009, labi na kay sigurado nga kawaray-baratunon an hingaradtuan han mga pulitikal nga dinastiya ngan an pagsuporta ha ira han militar. Kinahanglan nga maklaruhan kita ha rebolusyunaryo nga deklarasyon nga an mga Daza “mga kaaway han katawhan” ngan adman an makarimadima nga kamatuoran han grabe nga korapsyon, gangsterismo ngan panalapas han tawhanon nga katungod ha Northern Samar. Maningkamot kita para ha tinuod nga pagbabag-o kontra ha naghahadi nga sistema ngan papagbatunon an mga Daza, militar ngan an ira agaron nga rehimen US-Aquino.”#


No comments:

Post a Comment