20 November 2019

NPA vows more tactical offensives after Borongan ambush rattles Duterte, 8th ID

Media Release
November 20, 2019
NPA vows more tactical offensives after Borongan ambush rattles Duterte, 8th ID

The Efren Martires Command (New People’s Army-Eastern Visayas) today congratulates the Red fighters in Eastern Samar on their triumphant tactical offensive against the fascist troops of the 14th Infantry Battalion-Philippine Army in Sitio Bangon, Barangay Pinanag-an, Borongan City last November 11.
The victory of the Sergio Lobina Command (NPA-Eastern Samar) is a timely and fitting response to the intensifying fascist attacks on the people by the Duterte regime. It serves as a warning to Rodrigo Duterte and his fascist dogs in the AFP and PNP that their abuses cannot continue. For as long as the people have their true army, their crimes will not go unpunished.
This victory is also a slap to the face of Major General Pio Diñoso III of the 8th Infantry Division, who earlier claimed that the only choice for the NPA in Samar is to surrender or be killed. The only choice for Diñoso and his troops is to heed the call of the people by taking down their weapons and withdrawing their support from the fascist Duterte. Or they can waste more lives and resources defending their ailing commander-in-chief as the NPA intensifies its tactical offensives and heads for total victory.
Being true hypocrites, the 8th ID brings up international law against the use of command-detonated explosives only to malign the NPA while dismissing the victims of military abuses. For the record, the protocols of war permit the use of CDX against combatants; dropping 200-kilo bombs in peasant communities is not.
The Efren Martires Command calls on all units of the NPA in Eastern Visayas to widen and intensify their tactical offensives against the rising fascism of the US-Duterte regime. By this victory, let us be inspired to bravely face and frustrate the Duterte regime’s all-out war against all opposition.
Reference:
Ka Karlos Manuel
Spokesperson, Efren Martires Command
New People’s Army-Eastern Visayas

LARAB NOBYEMBRE 16, 2019 PAGSALUDAR | Mapula nga pagsaludar kan Ka Uno!

GINPASIDUNGGAN HAN BAGONG Hukbong Bayan-Rodante Urtal Command si Roger Pajenado “Ka Uno” Cocoya ha iya paghalad han kinabuhi ha naglabay nga engkwentro giutan han pasista ngan mersenaryo nga tropa han AFP ngan han rebolusyunaryo nga pwersa han NPA. Ha edad na 22, labaw nga mas dako an nagin amot ni Ka Uno ha pag-undong han interes han katawhan tanding ha pasista nga hi Rodrigo Duterte.

Bata pa la, napukaw na ha pakikigrebolusyon hi Ka Uno. Umapi hiya ha Kabataang Makabayan ha ira baryo ngan ginpamunuan niya an mga kabatan-unan ha ira mga lokal nga kampanya. Kalakip hini an paghahatag han magkalain-lain nga pisikal, materyal ngan moral nga suporta ha BHB. Kaapi liwat hiya han yunit milisya ngan pumartisipar ha magkalain-lain nga operasyon sugad han isnayp ngan haras.

Waray pag-iha, napinsar niya nga mas dako an iya mahiaamot ha armado nga pakig-away ha pagpupultaym komo Pula nga mangaraway han BHB. Mas nagin aktibo hi Ka Uno, hul-os ngan bug-os nga kumatin han mga responsabilidad, tikang ha gudti ngan simple nga buruhaton sugad han pag-alog tubtub ha pagpartisipar ha mga iginlalansar nga magdinaugon nga taktikal nga opensiba han iya yunit. Diri la ha karukayaknon militar nagpursige hi Ka Uno. Kadungan hini, nagpursige liwat hiya ha pag-aram ha pulitika. Ha BHB na hiya nakag-aram han literasiya ngan numerasiya. Nanalinguha hiya nga makaapi permi ha mga pag-aradman ngan nakagradwar hiya han Batakan nga Kurso han Partido.

Nagin suok hi Ka Uno ha masa tungod han iya maupay ngan malipayon nga aktidud. Sigurado liwat nga ini an kahihidlawan han iya mga kakolektibo. An kamatayon ni Ka Uno mas mabug-at pa ha Bukid
Huraw ngan surok han kusog ngan inspirasyon han mga kasama ngan masa nga igpadayon an pakig- way tubtub ha makab-ot an kadaugan. #

LARAB NOBYEMBRE 16, 2019 BALITA | Ika-6 nga anibersaryo han Yolanda, gintapo han protesta

GINPANGUNAHAN HAN PEOPLE Surge an martsa han mga biktima han superbagyo nga Yolanda ha ikaunom nga anibersaryo han panlasurbo han bagyo hadton Nobyembre 8 ha Tacloban. Upod an magkalain-lain nga progresibo nga organisasyon, utro nira nga ginsukot an rehimen Duterte ha nagpapadayon nga kurapsyon ngan pagpapasibaya ha ira. Nagsalawad naman han kaso an 400 nga kaapi han Coalition of Yolanda Survivors and Partners ha Office of the Ombudsman ha Tacloban hadton Nobyembre 7 hiunong ha maanomaliya nga proyekto nga pabalay han National Housing Authority (NHA) ha Eastern Samar.

Ginsulong naman han mga kablas-ha-syudad ha pangunguna han Kadamay Metro Tacloban an martsa hadton Nobyembre 6 agud sukton an ginsaad nga pabalay. Naghalad liwat han dasal an mga biktima han Yolanda ha mga mass grave ha Holy Cross Cathedral, Tanauan, San Joaquin ngan Palo Cathedral. Usa naman nga peace concert an ginhimo ha UP Tacloban.

Padayon nga pagpapakuri ngan pan-ngawat


Waray pa gihapon naaabat nga batakan nga pagbabag-o an mga biktima han bagyo nga Yolanda tungod ha padayon nga pagpapasibaya han rehimen Duterte. Gindadako han NHA nga kahuman han unom katuig, masobra katunga na han 205,128 nga balay para ha mga ginlasurbo han bagyo nga Yolanda an nahuman. Kundi para ha People Surge, diri pa gihapon nareresolba an isyu han pabalay. Ha Tacloban, maabot 8,000 nga residente an possible nga paiwason ha Cancabato Bay para ha proyekto nga reklamasyon dinhi nga kabaybayunan. Nagpapabilin liwat an tarhug han demolisyon ha mga payag-payag nga ginhimo han gatus-gatos nga pamilya ha mga gindeklara nga No-Build Zone tungod kay waray pa gihapon hira mabalhinan. Grabe nga kakurian ngan kagutom an gin-aantos han mga parag-uma nga diri pa nakakabawi ha pandestroso han bagyo.

Ginbuksas liwat han People Surge an padayon nga hiluagan nga pangungurakot ha mga proyekto nga pabalay han NHA. Himubo nga kalidad han baras ngan puthaw an gin-gamit ha pagtindog han mga pabalay ha norte han Tacloban, ha Julita, Leyte, ngan ha Giporlos, Eastern Samar, agud makagbursa han pampubliko nga pondo an mga kontraktor. Diri pa gihapon napapagbaton an 12 nga upisyal han NHA nga ginsalawdan han kaso kasumpay han isyu han iligal nga subcontracting. Namemeligro an mga residente ha mga balay han NHA, sugad ha Ridgeview Park Tacloban nga nagkaada han butak ha pader kahuman ini bay-ugon han linog hadton Abril tungod ha ginhihimo nga kurapsyon.

Nagpapabilin nga pribatisado ngan komersyalisado an plano nga rehabilitasyon han rehimen Duterte. Ginpapalayas ha ira mga komunidad an kablas-ha-syudad, parag-uma ngan parupangisda agud tagan dalan an mga dagko nga negosyo nga nagtutumuyo nga agawon an ira tuna ngan magtindog han mga pasyadahan ngan komersyal nga establisyimyento. Lugod, nagpapabilin hira nga bulnerable ha masunod nga mga kalamidad.